Category: Kisah Nyata

Peperangan di Masa Rasulullah (Bagian 1,3) 2

Peperangan di Masa Rasulullah (Bagian 1/3)

Perang adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Karena dalam peperangan manusia dihadapkan dengan kesusahan fisik dan mental. Perang juga memisahkan manusia dari keluarga dan kerabat. Bahkan perang bisa berakibat berpisahnya ruh dari...

Hijrahnya Keluarga Salamah Menuju Madinah 0

Hijrahnya Keluarga Salamah Menuju Madinah

Abu Salamah bin Abdul Asad termasuk orang yang pertama dan bergegas menyambut perintah Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Ia juga merupakan orang yang pertama yang berhijrah dari kekufuran menuju keislaman. Ia dan istrinya, Ummu...

Tewasnya Firaun 2

Hari Kebinasaan Firaun

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhuma, ia berkata, “Saat Nabi datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura (10 Muharam). Lalu beliau bertanya, ‘Apa yang kalian lakukan?’ Mereka menjawab,...

Hijrahnya Para Utusan Allah 1

Hijrahnya Para Utusan Allah

Selama ini, peristiwa hijrah sangant identik dengan Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam saja. Padahal, ketika kita membaca Alquran, tentu kita dapati bahwa para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad pun mengalami babak...

Catatan Hijrah dari Mekah Menuju Madinah 1

Catatan Hijrah dari Mekah Menuju Madinah

Setelah baiat aqabah ke-2 ditunaikan, umat Islam di Madinah pun siap menyambut kedatangan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam di kota mereka. Jumlah umat Islam di Madinah yang sudah cukup banyak membumbungkan optimisme untuk...

kisah ulama dan pembunuh 6

Ulama al-Quran Vs Sang Pembunuh

Ulama al-Quran Vs Sang Pembunuh Al-Quran mendarah daging dalam tubuhnya. Al-Quran menjadi perhiasan hidupnya. Aktivitasnya bersanding dengan al-Quran. Beliau adalah Said bin Jubair rahimahullah. Murid terbaik Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma. Beliau mantan budak Bani...

Syaikh Abdul Aziz Alu Syaih, 34 Berturut-turut Menyampaikan Khutbah Arafah 1

Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, 34 Tahun Berturut-turut Khutbah di Arafah

Ibunya pernah mendoakannya, “Semoga Allah memberkahimu dan menjadikanmu memiliki peranan di dunia Islam”. ———————————————————————————– Di antara rangkaian ibadah haji adalah berkumpulnya jamaah di Arafah. Mereka wukuf di sana, berdzikir mengagungkan Allah, berdoa, dan memohon...

Istri-istri Nabi Muhammad (Bagian 2,2) 11

Istri-istri Nabi Muhammad (Bagian 2/2)

Ketujuh, Zainab binti Jahsy. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy dilahirkan pada tahun 32 sebelum hijrah. Ibunya adalah Umaimah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ummul mukminin Zainab binti Jahsy adalah wanita...

Istri-istri Nabi Muhammad (Bagian 1,2) 0

Istri-istri Nabi Muhammad (Bagian 1/2)

Istri-istri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah wanita-wanita mulia di dunia dan di akhirat. Mereka akan tetap mendampingi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hingga di surga kelak. Mereka juga merupakan ibu dari orang-orang...

Pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa’ 1

Pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa’

Yahudi di Kota Madinah Di awal-awal berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah (abad ke-7 M), terdapat tiga kabilah besar Yahudi yang tinggal di sana. Kabilah-kabilah tersebut adalah Bani Qainuqa’, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Selain...