Category: Kisah Nyata

kisah ulama dan pembunuh 0

Ulama al-Quran Vs Sang Pembunuh

Ulama al-Quran Vs Sang Pembunuh Al-Quran mendarah daging dalam tubuhnya. Al-Quran menjadi perhiasan hidupnya. Aktivitasnya bersanding dengan al-Quran. Beliau adalah Said bin Jubair rahimahullah. Murid terbaik Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma. Beliau mantan budak Bani...

Syaikh Abdul Aziz Alu Syaih, 34 Berturut-turut Menyampaikan Khutbah Arafah 1

Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, 34 Tahun Berturut-turut Khutbah di Arafah

Ibunya pernah mendoakannya, “Semoga Allah memberkahimu dan menjadikanmu memiliki peranan di dunia Islam”. ———————————————————————————– Di antara rangkaian ibadah haji adalah berkumpulnya jamaah di Arafah. Mereka wukuf di sana, berdzikir mengagungkan Allah, berdoa, dan memohon...

Istri-istri Nabi Muhammad (Bagian 2,2) 9

Istri-istri Nabi Muhammad (Bagian 2/2)

Ketujuh, Zainab binti Jahsy. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy dilahirkan pada tahun 32 sebelum hijrah. Ibunya adalah Umaimah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ummul mukminin Zainab binti Jahsy adalah wanita...

Istri-istri Nabi Muhammad (Bagian 1,2) 0

Istri-istri Nabi Muhammad (Bagian 1/2)

Istri-istri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah wanita-wanita mulia di dunia dan di akhirat. Mereka akan tetap mendampingi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hingga di surga kelak. Mereka juga merupakan ibu dari orang-orang...

Pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa’ 1

Pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa’

Yahudi di Kota Madinah Di awal-awal berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah (abad ke-7 M), terdapat tiga kabilah besar Yahudi yang tinggal di sana. Kabilah-kabilah tersebut adalah Bani Qainuqa’, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Selain...

Nasab Nabi Muhammad 6

Nasab Nabi Muhammad

Nasab atau garis keturunan adalah sesuatu yang sangat dijaga dan diperhatikan oleh Islam. Demikian kuatnya Islam dalam memperhatikan nasab, ia pun dijadikan salah satu dari lima hal yang wajib dijaga dalam Islam. Karena itu...

Saad bin Muadz (2.2) 2

Saad bin Muadz (2/2)

Kedudukan Saad bin Muadz – Kesetiaan Saad Kepada Rasulullah Dari Muhammad bin Amr dan al-Laits dari kakeknya berkata, “Rasulullah berangkat menuju Badar sampai tiba di suatu tempat Rasulullah berkhutbah di hadapan sahabatnya, lalu bertanya,...

Saad bin Muadz (1.2) 2

Saad bin Muadz (1/2)

Sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Mereka memberikan teladan dalam mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Abdullah bin Mas’ud pernah menuturkan perihal sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan ucapan beliau yang terkenal,...

Suhaib ar-Rumi Radhiallahu 'Anhu 2

Suhaib ar-Rumi Radhiallahu ‘Anhu

Suhaib ar-Rumi radhiallahu ‘anhu adalah salah seorang di antara sahabat senior Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin. Ia merupakan as-sabiquna-l awwalun (orang-orang yang pertama memeluk Islam). Saat...

Mukjizat Perjalanan Isra dan Mi’raj 3

Mukjizat Perjalanan Isra dan Mi’raj

Perjalanan isra dan mi’raj adalah sebuah perjalanan yang menunjukkan kebesaran Allah Ta’ala dan keagungan ayat-ayat-Nya. Sebuah perjalanan yang tidak mampu dicapai oleh kecerdasan akal manapun untuk melogikakannya. Sebuah perjalanan yang menunjukkan betapa mulia orang...