Category: Kisah Nyata

love 0

Kisah Syuraih al-Qadhi Bersama Istrinya

Ini Syuraih al-Qadhi bersama istrinya. Syuraih adalah seorang tabi’in yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi pejabat hakim di wilayah kekhalifahan Islam. Setelah Syuraih (seorang tabi’in) menikah dengan seorang wanita bani Tamim, dia berkata...

Allah 2

Tangisan Orang-Orang Shalih

Abdurrahman bin Auf radhiallahu ‘anhu Diriwayatkan dari Sa’ad bin Ibrahim, dia berkata, “Pernah Abdurrahman bin Auf dihidangkan makan malam setelah siangnya dia berpuasa. Ketika itu, dia sedang membaca firman Allah إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَجَحِيمًا...

doa musa 4

Doa Istimewa Nabi Musa ‘Alaihissalam

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du, Diantara nabi yang namanya sering disebut dalam Alquran adalah Nabi Musa ‘alaihis sahalatu was salam. Beliau nabi yang perjalanan sejarahnya paling sering dikisahkan dalam Alquran...

Doomsday 2

Golongan yang Minta Tangguh di Hari Kiamat

Empat Orang yang Kelak Minta Tangguh Pada Hari kiamat Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau menceritakan: “Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ada empat golongan, kelak pada hari kiamat  akan berhujah dan minta...

gubuk 5

Abu Bakar dan Umar Berlomba Dalam Kebaikan

Pada masa Khulafaur Rasyidin radhiallahu ‘anhum, para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para tabi’in berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang yang teraniaya. Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar...

Ibnul Qayyim al-Jauziyaha 1

Biografi Ibnul Qayyim al-Jauziyah

Nasab dan Kelahiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Rahimahullah Beliau adalah Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura’I ad-Dimasyqi al-Hanbali. Yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnul...

atheis masuk islam 1

Perjalanan Seorang Atheis Memeluk Islam

Kisah Muslim – Sederhananya ceritaku dimulai pada tahun pertama aku kuliah. Aku mengalami tahun dimana banyak masalah menerpaku, orang tuaku bercerai tahun itu, anjingku mati, itu merupakan hari menyedihkan, subhanallah.  Aku mengalami dua kali...

Nasehat Indah untuk Wanita 0

Nasehat Indah untuk Wanita

Wasiat Seorang Ibu Kepada Anak Perempuannya Anjuran Berwasiat Kepada Calon Isteri Anas mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam jika mempersembahkan (menikahkan) anak perempuan kepada calon suaminya, mereka memerintahkan kepadanya untuk berkhidmat...