Category: Kisah Nyata

Ibnul Qayyim al-Jauziyaha 0

Biografi Ibnul Qayyim al-Jauziyah

Nasab dan Kelahiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Rahimahullah Beliau adalah Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura’I ad-Dimasyqi al-Hanbali. Yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnul...

atheis masuk islam 0

Perjalanan Seorang Atheis Memeluk Islam

Kisah Muslim – Sederhananya ceritaku dimulai pada tahun pertama aku kuliah. Aku mengalami tahun dimana banyak masalah menerpaku, orang tuaku bercerai tahun itu, anjingku mati, itu merupakan hari menyedihkan, subhanallah.  Aku mengalami dua kali...

Nasehat Indah untuk Wanita 0

Nasehat Indah untuk Wanita

Wasiat Seorang Ibu Kepada Anak Perempuannya Anjuran Berwasiat Kepada Calon Isteri Anas mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam jika mempersembahkan (menikahkan) anak perempuan kepada calon suaminya, mereka memerintahkan kepadanya untuk berkhidmat...

kisah wanita cantik yang bertaubat 0

Kisah Wanita Cantik yang Bertaubat

Taubatnya Wanita Cantik Jelita Yang Hendak Menggoda Rabi’ Bin Kutsaim Suatu kaum memerintahkan seorang wanita cantik jelita untuk menggoda Rabi’ bin khutsaim, dengan harapan wanita itu dapat menggodanya. Kaum itu menyediakan hadiah sebanyak seribu...

mendapat hidayah islam 1

Hidayah: Islam Menjawab Kegelisahanku

Islam Menjawab Kegelisahanku Aku ingin berbagi mengenai kisah perjalanan keislamanku, mengapa aku memilih Islam sebagai agamaku. Di dunia ini terdapat banyak agama dan sebelum aku memeluk Islam, aku benar-benar merasakan dilemma antara Kristen dan...

kisah hidayah islam 4

Hidayah Allah Datang Kepadaku

Kisah Hidayah Islam A.H (nama inisial) adalah wanita berumur dua puluh tahun. Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka ia memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Ia menuturkan kisahnya: Dahulu kehidupanku seperti kehidupan jahiliyah. Walaupun aku anak...

orang memusuhi dakwah islam 0

Kisah Kaum Durhaka: Sufyan bin Khalid

Kisah Kaum Durhaka: Sufyan bin Khalid -  Termasuk aktor paling gencar dan menonjol melakukan perbuatan dosa, kejahatan, dan pengrusakan. -  Penentang Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. -  Rasulullah shallallahu...

sang wanita malam 1

Sang Wanita Malam

Wanita Malam Dulu Dan Sekarang Pergeseran moral telah mempengaruhi istilah, sekarang wanita yang menjual kehormatan dibilang wanita malam. Ya… wanita malam yang menjual diri. Tapi beda dulu dengan sekarang, dahulu wanita malam adalah gelaran...

kisah iblis dan orang shaleh 4

Kisah Iblis Mengaku Tuhan

Iblis Mengaku Tuhan Tersebutlah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Nazzar. Kunyah beliau Abu Maisarah, Al-Qoiruwani. Salah seorang ulama bermadzhab Maliki. Beliau dikenal sebagai Faqihul Maghrib (ahli fikih daerah Maroko). Sosok yang dikenal doanya...