Posts In Category

Teladan Muslimah

kisah mujahid islam
Kisah NyataKisah Orang ShalihTeladan Muslimah

Cerita sebelumnya: Abu Qudamah melanjutkan, “Usai mendengar cerita indah dari si bocah tadi, aku berkata kepadanya, “InsyaAllah mimpimu merupakan pertanda baik.” Lalu kami pun menyantap hidangan tadi bersama-sama, kemudian meneruskan perjalanan kami menuju pos perbatasan.

Read More
Abu Qudamah
Biografi UlamaKisah NyataTeladan Muslimah

Abu Qudamah Asy-Syami Dalam Shifatus Shofwah oleh Ibnul Jauzi dan Masyaraqiul Asywaq oleh Ibnu Nahhas dikisahkan seorang salih yang bernama Abu Qudamah Asy-Syami. Abu Qudamah adalah seorang yang hatinya dipenuhi kecintaan akan jihad fi sabilillah. Tak pernah ia mendengar akan jihad fi sabilillah, atau adanya perang antara kaum muslimin dengan

Read More
Shafiyyah binti Abdul Muththalib Bibi Rasulullah
Kisah NyataTeladan Muslimah

Shafiyyah binti Abdul Muththalib Bibi Rasulullah Begitu banyak kemuliaan dan keutamaan yang disandangnya. Barangkali kemuliaan tertinggi yang sedang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepadanya –setelah nikmat Iman dan Islam– adalah kedudukannya sebagai bibi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang masuk Islam—menurut pendapat yang kuat. Di samping itu. Dia adalah ibunda

Read More
Ummu Hakim Berjuang Demi Keislaman Suami
Kisah NyataTeladan Muslimah

Ummu Hakim Berjuang Demi Keislaman Suami Sosok qudwah wanita muslimah kita kali adalah seorang wanita yang berjuang untuk menyelamatkan suaminya dari kemusyrikan dan kekafiran, membawanya ke bawa naungan Islam sejati, berkasih sayang di atas agama dan keridhaan Allah Ta’ala.

Read More
Zainab binti Rasulullah
Kisah Nabi dan RasulKisah NyataTeladan Muslimah

Zainab Seorang Anak, Istri, dan Ibu Teladan Sepanjang Masa Ia adalah anak sulung dari pasturi paling mulia, ayahnya adalah al-Amin (orang yang terpercaya), Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan ibunya adalah ath-Thahirah (wanita yang suci) Khadijah radhiallahu’anhu. Di tengah keluarga yang mulia itulah Zainab kecil dibesarkan dan dididik. Sebagai anak

Read More
Ummu Aiman, Menangis karena Melemahnya Kekuatan Islam
Kisah NyataTeladan Muslimah

Ummu Aiman, Menangis karena Melemahnya Kekuatan Islam Dalam perjalanan pulang dari mengunjungi saudara-saudara suaminya dari Bani Najjar di Yatsrib (Madinah), ajal menjemput Aminah binti Wahab. Ia meninggalkan putranya yang telah yatim dan baru berumur empat tahun bersama seorang hamba sahaya. Budak (hamba sahaya) inilah yang merawat dan menemaninya dalam kesedihan

Read More
Ummu Habibah, Keteguhan Seorang Wanita Dalam Menjaga Agamanya
Kisah NyataTeladan Muslimah

Ummu Habibah, Keteguhan Seorang Wanita Dalam Menjaga Agamanya Siapa yang tak mengenal Abu Sufyan Shakh bin Harb? Nama besarnya tidak asing bagi telinga bangsa Arab saat itu. Pembesar sekaligus bangsawan Quraisy yang memiliki kedudukan, kebesaran, dan pengaruh luar biasa di tengah kaumnya. Di saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tampil

Read More
Kisah Taubatnya Tiga Wanita Syiah
Kisah Hidayah IslamKisah NyataTeladan Muslimah

Kisah Taubatnya Tiga Wanita Syiah Bismillahirrahmaanirrahiem, semoga shalawat dan salam tercurah atas Nabi dan Rasul termulia, junjungan kami Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Read More
Sang Ratu Mesir
Kisah NyataTeladan Muslimah

Sang Ratu Mesir Sebagian wanita ada yang mengukir sejarah istimewa yang terkadang hal ini tidak sanggup dilakukan oleh kaum pria. Termasuk di antara mereka adalah Asiyah istri Fira’un, Ratu Mesir. Dia merelakan jiwanya mati untuk Allah, berpisah dengan dunia, dan sabar dari siksaan suaminya hingga kembali ruhnya kepada Sang Pencipta.

Read More
Saudah binti Zam’ah
Kisah NyataTeladan Muslimah

Saudah binti Zam’a Istri yang Taat dan Menyenangkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam NAMA DAN NASABNYA Dia adalah ummul mukminin Saudah bintu Zama’ah bin Qois bin Abdu Syams bin Abdu Wudd Al-Amiriyyah radhiallahu’anha. Ibunya adalah Syamusy bintu Qois bin Zaid An-Najjariiyyah. Dia adalah wainta yang dinikahi oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi

Read More
Romantisme Rasulullah Bersama Istri-Istrinya
Kisah Nabi MuhammadKisah NyataTeladan Muslimah

Romantisme Rasulullah Bersama Istri-Istrinya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersikap tawadhu (rendah diri) di hadapan istri-istrinya, sampai-sampai Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam membantu istri-istrinya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Padahal sehari-harinya nabi memiliki kesibukan dan mobilitas yang sangat itnggi menunaikan kewajiban menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla dan kesibukan mengatur

Read More
Kemuliaan dan Keutamaan Aisyah
Kisah NyataKisah Sahabat NabiTeladan Muslimah

Kemuliaan dan Keutamaan Aisyah Beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakr, Shiddiqah binti Shiddiqul Akbar, istri tercinta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau lahir empat tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang Nabi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Kinanah yang

Read More
ibunda urwah bin zubair
Kisah NyataKisah Tabi'inTeladan Muslimah

Sisi Lain dari Ketabahan dan Ketegaran Asma Kemudian, dengan tangan yang berlumuran darah selepas membunuh Ibnu Zubair, Hajjaj beranjak menemui Asma’. Lalu dengan congkaknya lelaki keparat ini berkata, “Lihatlah, bagaimana putramu telah berbuat ilhad di Baitullah dan sekarang ia merasakan siksaan yang pedih dari Allah.”

Read More
ibunda urwah bin zubair
Biografi UlamaKisah NyataKisah Tabi'inTeladan Muslimah

Asma Pemilik Dua Ikat Pinggang Syahdan, ketika itu Abu Bakar sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia telah menyewa seorang ahli penunjuk jalan yang akan menghantarkannya ke Madinah. Disiapkannya pula dua ekor unta sebagai kendaraan pribadi sembari menunggu perintah Rasulullah untuk mulai berhijrah.

Read More
ibunda urwah bin zubair
Kisah NyataKisah Tabi'inTeladan Muslimah

Ibunda Urwah bin Zubair Pernahkah pembaca mendengar kisah hidup Urwah bin Zubair? Dialah tokoh kenamaan yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh pilihan. Ayahandanya adalah Zubair bin Awwam, pembela Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, termasuk satu dari sepuluh orang yang mendapat kabar gembira akan masuk jannah. Sedangkan saudara kandungnya adalah Abdullah bin Zubair,

Read More
zabidah-harun-rasyid
Kisah NyataKisah Orang ShalihTeladan Muslimah

Zabidah; Model Istri Pejabat (Khalifah), Teladan Umat   Tolong diam sejenak, lalu simaklah dengan baik! Duhai, apa kiranya suara unik yang bersumber dari istana Amirul Mukminin (khalifah) Harun ar-Rasyid itu. Sungguh, ia adalah suara yang menyerupai dengungan lebah. Mari lebih mendekat lagi ke istana. Ya, inilah suaranya semakin jelas terdengar.

Read More