Posts In Category

Sejarah

air sumur zam-zam
Sejarah

Telaga Air Zam-Zam Kisah penggalian dan terpancarnya air zam-zam yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk umat manusia, sangat masyhur dan terkenal.

Read More
Sejarah

 Maqam Ibrahim dan Keutamaannya Maqam Ibrahim yaitu batu tempat ia berdiri di saat membangun Ka’bah. Karena membangun Ka’bah adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta’ala, Dia menjadikan jejak kaki Ibrahim sebagai suatu hal yang patut diperingati dan diambil pelajaran oleh anak dan cucunya.

Read More
sejarah perkembangan ka'bah mekah
Sejarah

Para Abdi Ka’bah Umar bin Khaththab radhiallahu ‘anhu pernah berkata kepada bangsa Quraisy: “Sesungguhnya yang menguasai urusan Baitullah sebelum kalian adalah kabilah Thasm, lalu mereka melalaikan kewajiban terhadap Baitullah dan merusak kehormatannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta’ala menghancurkan mereka. Kemudian urusan Baitullah dikuasai oleh kabilah Jurhum dan mereka pun melalaikan

Read More
sejarah perkembangan ka'bah mekah
Sejarah

Peristiwa Pasukan Bergajah “Apakah kami tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?” Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka’bah) itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun

Read More
sejarah pembangunan ka'bah mekah
Sejarah

Ibnu az-Zubair Membangun Ka’bah Ketika Abdullah bin Zubair radhiallahu ‘anhu enggan berbai’at kepada Yazid bin Muawiyah radhiallahu ‘anhu, dan dia tidak ikut membai’atnya. Ia merasa khawatir terhadap gangguan mereka, maka ia berangkat ke Mekah agar mendapat perlindungan di tanah haram. Ia menghimpun para pendukungnya dan ia mulai mengungkap keburukan Yazid

Read More
keutamaan mekah
Sejarah

Keutamaan Mekah Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Mekah dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya, sangat banyak tak terhitung jumlahnya.

Read More
sejarah perkembangan kota mekah
Sejarah

Mekah adalah tanah haram, negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta’ala dan juga Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, kiblatnya kaum muslim. Dambaan hati mereka dan tempat mereka beribadah haji dan tempat mereka berkumpul. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengukuhkannya sebagai tanah haram yang dihormati, sejak langit dan bumi diciptakan.

Read More
sejarah perkembangan islam di timur tengah
Sejarah

Utusan Kepada Raja Kisra Mendakwahinya Kepada Islam Sa’ad telah mengirim beberapa orang sahabatnya kepada Kisra untuk mendakwahinya agar masuk Islam sebelum mereka diserang. Mereka minta izin untuk dapat bertemu Kisra, mereka diberi izin masuk, sementara penduduk negeri itu keluar untuk melihat pakaian mereka yang aneh dengan selendang-selendang di atas pundak

Read More
Sejarah

Mukaddimah Peperangan Kemudian Sa’ad berjalan dan berhenti di Qadisiyah sambil mengutus pasukan-pasukan kecil (guna mengintai musuh, pen.). Satu bulan dia menetap di tempat itu namun belum terlihat seorang pun dari tentara Persia. Sa’ad segera memberitakan hal ini kepada Umar. Sementara pasukan-pasukan kecilnya datang membawa makanan dari segala penjuru. Seluruh rakyat

Read More
Sejarah

Periode ini dimulai dengan pengangkatan Sa’ad bin Abi Waqqash sebagai Panglima tertinggi untuk berjihad di Irak tahun 14 H.

Read More
Kisah NyataKisah Orang ShalihSejarah

Musa bin Nushair Sang Penakluk Maghrib dan Andalusia Ikhwati fillah, dalam tulisan ini saya mengajak Anda untuk menyimak biografi singkat Al Imam Al Kabir, Musa bin Nushair Sang Penakluk Andalusia. Pernahkah Anda mendengar tentangnya? Jika belum, marilah kita simak biografi singkatnya sebagai berikut. Dialah Musa bin Nushair yang lahir tahun 19

Read More
Kisah Nabi MuhammadKisah NyataSejarah

Awal Mula Diturunkannya Wahyu Al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Shahih mereka mencantumkan sebuah kisah agung yang sarat dengan pelajaran dan ibrah, bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu ‘anha, dia bercerita bahwa:

Read More
ketangkasan-sahabat-nabi
Kisah Nabi MuhammadKisah NyataSejarah

Perang Hamro’ul Asad Peperangan ini termasuk bagian dari Perang Uhud. Oleh karenanya sebagian ulama menggabungkan pembahasan perang ini dalam rangkaian Perang Uhud. Seusai Perang Uhud, pasukan kafir Quraisy tidak langsung pulang ke Mekah, mereka berhenti di Hamro’ul Asad dan bermaksud kembali menyerang kaum muslimin di Madinah. Mereka merasa belum memperoleh

Read More
Kisah NyataKisah Orang ShalihSejarah

Oleh: Ustadz Abu Faiz Pada masa kekhalifahan Umar bin Khtaththab radhiallahu ‘anhu, Islam masuk Palestina, Syiria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Namun ketika itu tauhid yang murni belum tersebar merata. Di sebagian wilayah keislaman penduduknya masih terkotori dengan kesyirikan. Sebagai contoh, masih ada kaum muslimin yang mengagungkan kuburan

Read More
kisah pahlawan islam
Kisah Nabi MuhammadSejarah

Perang Mu’tah Peperangan ini tercatat di dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu’tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang, dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Rasulullah shallallahu

Read More
kisah teladan islam nabi dan rasul sahabat dan tabiin
Sejarah

Munculnya Aliran-aliran Sesat dan Fanatisme Kesukuan Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, kekecewaan mendorong sebagaian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zorvasterisme, dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindiq ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Al-Manshur berusaha keras memberantasnya, bahkan al-Mahdi merasa

Read More