Tagged: sahabat nabi

Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi 1

Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi

Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, Malaikat Jibril Menjelma dalam Rupanya Awwanah bin Al-Hakam berkata, “Manusia yang paling tampan rupanya, ialah seseorang yang Malaikat Jibril datang dalam bentuk rupanya. Yakni Dihyah.” Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi adalah...