Author Archive

Kisah Islam

pengikut syiah bassar
Info

Hati-hati dengan Paham Syiah !!! Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh, Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du, Kaum muslimin yang budiman, di manapun anda berada, Mohon anda simak video berikut, Diantara bentuk kekejaman tentara syiah yang membela Basyar, mereka tidak segan mengubur hidup-hidup seorang muslim yang ingin

Read More
konflik sunni dan syiah
Info

Tragedi Baniyas Suriah Apa yang terjadi di Suriah saat ini benar-benar tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Salah satu tragedi terbesar di abad modern ini. Konflik sectarian antara Sunni dan Syiah ini telah menewaskan 100.000 jiwa lebih, sebagian besar adalah rakyat sipil dari kalangan Sunni. Penyeru-penyeru Syiah di Indonesia menyuarakan ini

Read More
mendapat hidayah islam
Kisah Hidayah Islam

Islam Menjawab Kegelisahanku Aku ingin berbagi mengenai kisah perjalanan keislamanku, mengapa aku memilih Islam sebagai agamaku. Di dunia ini terdapat banyak agama dan sebelum aku memeluk Islam, aku benar-benar merasakan dilemma antara Kristen dan Islam. Aku memiliki sebuah Bible (seseorang memaksaku untuk membacanya), ketika aku membacanya, masya Allah segalanya berkaitan

Read More
berita suriah
Info

Assalamu’alaikum Insya Allah tim Peduli Muslim bekerja sama dengan Yufid akan menerjunkan 1 orang relawan, yang insya Allah diberangkatkan bersama dengan ustadz Abu Saad dan tim relawan lainnya, dengan misi kemanusiaan, menyalurkan bantuan untuk kaum muslimin di Suriah. 1 orang relawan ini tugas utamanya adalah melakukan dokumentasi segala sesuatu di

Read More
kisah hidayah islam
Kisah Hidayah Islam

Kisah Hidayah Islam A.H (nama inisial) adalah wanita berumur dua puluh tahun. Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka ia memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Ia menuturkan kisahnya: Dahulu kehidupanku seperti kehidupan jahiliyah. Walaupun aku anak dari orang tua yang taat dalam melaksanakan ajaran Islam, namun saat itu aku tidak menjaga waktu-waktu

Read More
orang memusuhi dakwah islam
Kisah Kaum Durhaka

Kisah Kaum Durhaka: Sufyan bin Khalid –  Termasuk aktor paling gencar dan menonjol melakukan perbuatan dosa, kejahatan, dan pengrusakan. –  Penentang Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. –  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Abdullah bin Unais kepadanya lantas ia membunuhnya. Mereka tidak terikat melainkan dengan

Read More
sang wanita malam
Teladan Muslimah

Wanita Malam Dulu Dan Sekarang Pergeseran moral telah mempengaruhi istilah, sekarang wanita yang menjual kehormatan dibilang wanita malam. Ya… wanita malam yang menjual diri. Tapi beda dulu dengan sekarang, dahulu wanita malam adalah gelaran yang sangat terpuji karena khusyuknya ibadah dimalam hari. Lihatlah seperti kisah Istri Hubaib Abu Muhammad Al-Farasy

Read More
kisah iblis dan orang shaleh
Kisah Kaum Durhaka

Iblis Mengaku Tuhan Tersebutlah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Nazzar. Kunyah beliau Abu Maisarah, Al-Qoiruwani. Salah seorang ulama bermadzhab Maliki. Beliau dikenal sebagai Faqihul Maghrib (ahli fikih daerah Maroko). Sosok yang dikenal doanya mustajab. Seorang ulama yang seimbang antara ilmu dan amal. Hampir setiap malam beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam

Read More
kisah sahabat
Kisah NyataKisah Sahabat Nabi

Pernahkah Anda mendengar kisah seorang sahabat yang memiliki kekuatan super? Ia mampu membawa barang-barang yang dibawa onta. Tidak hanya satu onta, tetapi hingga enam onta? Barang yang dibawa oleh enam onta mampu dibawa oleh Safinah seorang diri. Dengan bobot seberat itu, sahabat ini masih tidak merasakan keberatan. Simak kisahnya berikut

Read More
kisah kaum durhaka
Kisah Kaum Durhaka

Orang Fajir Paling Sengsara dari Kaum itu Adalah Uqbah Lihat kisah sebelumya: Kisah Orang Durhaka: Uqbah bin Abi Mu’aith (bagian 1) ‘Uqbah bin Abi Mu’ith terekam secara lebar dalam catatan yang hina, sikap hina lagi jelek yang dimilikinya menunjukkan kerendahan pribadinya, kesewenang-wenangannya dan kehinaannya. Hampir tidak ada seorang pun yang

Read More
kisah orang durhaka
Kisah Kaum Durhaka

Kisah Orang Durhaka: Uqbah bin Abi Mu’aith – Orang yang dengki terhadap Islam dan kaum muslimin, pengganggu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. – Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dahulu aku berada di antara kejelakan dua tetangga, Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu’aith.” – Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya, “Aku

Read More
Sejarah

Hajar Aswad Dicuri Kota Mekah, dengan kemuliaan yang disandangnya, ia memiliki hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat, sebagai bukti yang menunjukkan kemuliaannya. Siapapun dilarang melakukan perbuatan maksiat. Meski larangan ini telah jelas, ternyata dalam perjalanan sejarah kaum Muslimin, khususnya kota Mekah dan Ka’bah, pernah terjadi pelanggaran yang sangat memilukan dan menodai

Read More
jangan dekati zina
Kisah NyataKisah PilihanMutiara Faidah

Zina adalah Utang Zina adalah utang…, taruhannya adalah keluarga anda. Lelaki yang berzina dengan wanita, sejatinya dia telah mencabik-cabik kehortaman semua lelaki kerabat wanita ini. Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du, Kita awali dengan sebuah kisah. Kisah nyata yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesalahan manusia tidak akan

Read More
kisah permusuhan kaum kafir terhadap islam
Kisah Kaum DurhakaKisah Nyata

Kapan Terjadi Kejadian Ini Pada Kalian Utsman Ibnu Mazh’un radhiyallahu ‘anhu memakai pakaian keperkasaan dengan agama Allah, kemudian dia pergi ke majlis Quraisy lantas duduk bersama mereka. Labid bin Rabi’ah adalah seorang penyair ternama, dia membacakan sebagian syair-syairnya untuk mereka. Labid berkata: “Ketahuilah, bahwa segala sesuatu selain Allah bathil adanya.”

Read More
musuh islam
Kisah Kaum DurhakaKisah Nyata

Uji Coba yang Gagal Al-Walid Ibnul mughirah tidak tenang, khususnya saat Quraisy berpaling darinya dan berubah arah mendukung Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka beriman dengan apa yang Allah utus dengannya. Pemikiran setan mendektenya untuk melepaskan diri dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membunuhnya, hal itu dibantu oleh beberapa

Read More
Al-Walid dan Abu Jahal
Kisah Kaum Durhaka

Pendapat yang Jahat dari Pemimpin yang Jahat Pula Al-Walid Ibnul Mughirah dengan para sahabatnya mengamati bahwa kebanyakan suku Arab, termasuk orang pandai di antara mereka dan ahli hikmah, pulang di musim-musim tertentu seperti haji dan pasar bersama. Yang hanya mereka bicarakan adalah perkara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dakwahnya

Read More