Abu Abdillah Al-Qalanisi dan Seekor Gajah

Dalam sebuah perjalanan Abu Abdillah Al-Qalanisi dengan mengendarai perahu, tiba-tiba angin kencang menggoncangkan perahu yang ditumpanginya. Seluruh penumpang berdoa dengan khusyuk demi keselamatan mereka dan mereka mengucapkan sebuah nazar.

Para penumpang berkata kepada Abu Abdillah, “Masing-masing kami telah berjanji kepada Allah dan bernazar agar Allah Subhanahu wa Ta’ala menyelamatkan kami. Maka hendaknya kamu juga bernazar dan bersumpah kepada Allah.” Dia menjawab, “Aku ini orang yang tidak peduli dengan dunia, aku tidak perlu bernazar.”

SelengkapnyaAbu Abdillah Al-Qalanisi dan Seekor Gajah