Posts Tagged

abu jahal

kisah abu jahal
Kisah Kaum DurhakaKisah Nyata

Orang Yang Dijamin Masuk Neraka: Amr bin Hisyam atau Abu Jahal (bagian 3) Abu Jahal terus melanjutkan penghalangan dan pelarangan setiap orang yang ingin membantu kaum muslimin. Hingga, suatu ketika dia terpaksa dipukul salah seorang kaum musyrikin dan melukainya. Dengan itulah terhenti pemboikotan secara zhalim kepada kaum muslimin. Imam Ali

Read More
kisah orang yang masuk neraka
Kisah Kaum DurhakaKisah Nyata

Kisah Abu Jahal Bersama al-Irasyi Buku-buku sejarah, kumpulan kisah sejarah, dan yang lainnya menyebutkan bahwa seorang lelaki dari Irasyi –nama suku- datang ke Mekah dengan membawa ontanya, lalu Abu Jahal membelinya. Dia menangguhkan pembayarannya. Maka lelaki Irasyi tadi berdiri di tempat perkumpulan Quraisy seraya berkata, “Siapakah yang bisa menolongku dari

Read More
Kisah Kaum DurhakaKisah Nyata

Dahulu kala, perilaku jujur dalam bertutur kata menjadi ciri khas Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang sangat jelas, hingga tiada duanya. Beliau hidup di antara kerumunan masyarakatnya, sebagaimana mansuia yang lain dari kaum pria dalam kaumnya. Kekayaan, badan yang keras, dan pemikiran yang rakus bukanlah ciri khas beliau

Read More
Kisah NyataKisah Sahabat Nabi

Ikrimah bin Abu Jahal radhiallahu ‘anhu Siapakah diantara kita yang tidak mengenal nama ini, Abu Jahal ‘Amr bin Hisyam, lelaki yang dihormati kaumnya sebelum baligh? Memang benar jika kita mengatakan bahwa dia adalah junjungan  bagi kaumnya, lelaki yang terhormat, ditaati, dan mempunyai pangkat dan kekuasaan.

Read More