Ummu Haram binti Malhan: Wanita yang Syahid di Laut

ummu-haram-binti-malhan-wanita-syahidah

Ummu Haram binti Malhan: Wanita yang Syahid di Laut

Beliau adalah Ummu Haram binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najar Al-Anshariyah An-Najariyah Al-Madiniyah.

Beliau adalah saudari Ummu Sulaim, bibi dari Anas bin Malik pembantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau adalah istri dari sahabat agung yang bernama Ubadah bin Shamit. Kedua saudaranya adalah Sulaim dan Haram yang keduanya menyertai perang Badar dan Uhud dan kedua-duanya syahid pada perang Bi’ir Ma’unah. Adapun Haram, dia adalah seorang pejuang yang tatkala ditikam dari belakang beliau mengatakan, “Aku telah berjaya demi Rabb Ka’bah.”

SelengkapnyaUmmu Haram binti Malhan: Wanita yang Syahid di Laut