Posts Tagged

kisah teladan anak dan bapa

Kisah NyataKisah Umat Terdahulu

Tatkala Umar bin Khattab hendak mengirim pasukan ke Yarmuk, Umayyah bin Al Askar Al Kinani berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin,hari ini sebenarnya saya sangat ingin ikut serta berperang kalau usia saya belum setua ini.” Namun anaknya yang bernama Kilab, seorang yang suka beribadah dan zuhud, berkata, ”Tetapi saya, wahai Amirul

Read More