Posts Tagged

sahabat nabi

Kisah NyataKisah Sahabat Nabi

Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, Malaikat Jibril Menjelma dalam Rupanya Awwanah bin Al-Hakam berkata, “Manusia yang paling tampan rupanya, ialah seseorang yang Malaikat Jibril datang dalam bentuk rupanya. Yakni Dihyah.” Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi adalah salah satu di antara para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah lama masuk Islam.

Read More
Kisah NyataKisah Sahabat Nabi

Ikrimah bin Abu Jahal radhiallahu ‘anhu Siapakah diantara kita yang tidak mengenal nama ini, Abu Jahal ‘Amr bin Hisyam, lelaki yang dihormati kaumnya sebelum baligh? Memang benar jika kita mengatakan bahwa dia adalah junjungan  bagi kaumnya, lelaki yang terhormat, ditaati, dan mempunyai pangkat dan kekuasaan.

Read More
'Amr bin Al-Jamuh Masuk Islam
Kisah Hidayah IslamKisah NyataKisah Sahabat Nabi

‘Amr bin Al-Jamuh Bagian 2 Ia mengambilnya, memandikannya, dan mengembalikannya ke tempat semula. Setelah itu ia bersujud kepadanya seraya berkata : “ Jika aku tahu orang yang melakukan perbuatan ini, maka aku akan membunuhnya.” Pada malam ketiga, anak-anaknya mendatangi lagi berhala tersebut. Mereka mengikatnya dengan tali-tali pada bangkai anjing dan

Read More
‘Amr bin Al-Jamuh
Kisah Hidayah IslamKisah NyataKisah Sahabat Nabi

‘Amr bin Al-Jamuh Bagian 1 Buah-buah perjuangan Islam mulai tampak di Madinah. Inilah Mush’ab bin Umair radhiyAllahu ‘anhu dikerubungi sejumlah pemuda Yatsrib yang menjadi kota yang baik dan bersinar, tidak seperti sebelumnya, buruk dan gelap. Lebih-lebih menjadi kota Rasulullah ShallAllahu ‘alaihi wasallam.

Read More