Posts Tagged

wara’

Kisah Sahabat Nabi

Dari al-Hasan, ia berkata, “Gaji Salman al-Farisi 5000 dirham sebagai pejabat daerah Zuha yang berpenduduk 30 ribu kaum muslimin. Bila berceramah kepada manusia dia mengenakan jubah

Read More