Posts In Category

Kisah Tabi’in

Kisah NyataKisah Tabi'inTeladan Muslimah

Sisi Lain dari Ketabahan dan Ketegaran Asma Kemudian, dengan tangan yang berlumuran darah selepas membunuh Ibnu Zubair, Hajjaj beranjak menemui Asma’. Lalu dengan congkaknya lelaki keparat ini berkata, “Lihatlah, bagaimana putramu telah berbuat ilhad di Baitullah dan sekarang ia merasakan siksaan yang pedih dari Allah.”

Read More
Biografi UlamaKisah NyataKisah Tabi'inTeladan Muslimah

Asma Pemilik Dua Ikat Pinggang Syahdan, ketika itu Abu Bakar sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia telah menyewa seorang ahli penunjuk jalan yang akan menghantarkannya ke Madinah. Disiapkannya pula dua ekor unta sebagai kendaraan pribadi sembari menunggu perintah Rasulullah untuk mulai berhijrah.

Read More
Kisah NyataKisah Tabi'inTeladan Muslimah

Ibunda Urwah bin Zubair Pernahkah pembaca mendengar kisah hidup Urwah bin Zubair? Dialah tokoh kenamaan yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh pilihan. Ayahandanya adalah Zubair bin Awwam, pembela Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, termasuk satu dari sepuluh orang yang mendapat kabar gembira akan masuk jannah. Sedangkan saudara kandungnya adalah Abdullah bin Zubair,

Read More
najasyi-ashhamah-bin-jabar
Kisah NyataKisah Sahabat NabiKisah Tabi'in

Najasyi (Ashhamah bin Jabar) (Bagian ke-2) Cerita Najasyi sebelumnya.. Najasyi bertanya kepada Ja’far bin Abi Thalib, “Apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi itu tentang Rabb-nya?” Beliau menjawab, “Ya, ada.” Najasyi berkata, “Tolong bacakan untuk kami”

Read More
najasyi-ashhamah-bin-jabar
Kisah NyataKisah Tabi'in

Raja Najasyi (Ashhamah bin Jabar) (Bagian 1) Najasyi bisa dikatakan tabi’in, bisa juga dikatakan sebagai sahabat. Hubungannya dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berlangsung melalui surat-menyurat. Ketika beliau wafat, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat gaib untuknya, shalat yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya.

Read More
Biografi UlamaKisah NyataKisah Tabi'in

Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Ilmu agama adalah bagaikan simpanan harta yang Allah bagikan kepada siapa saja yang Allah cintai. Seandainya ada segolongan manusia yang berhak untuk diistimewakan untuk menjadi ulama tentu keluarga Nabi-lah yang paling berhak mendapatkan pengistimewaan. Atha’ bin Abi Rabah adalah orang Etiopia. Yazid bin Abu

Read More
Kisah Orang ShalihKisah Tabi'in

Para as-Salaf ash-Shalih memahami bahwa ukuran dalam kufu` yang diinginkan adalah agama. Sehingga mereka menahan wanita-wanita mereka dari orang-orang kaya yang mengikuti hawa nafsu, serta mengedepankan orang-orang miskin yang bertakwa daripada mereka, karena keyakinan mereka bahwa kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Read More
Kisah Tabi'in

Diriwayatkan dari Atha’ ia berkata bahwa Abu Muslim al-Khaulani apabila ia pulang ke rumah dari masjid, ia bertakbir di depan pintu rumahnya, lalu isterinya pun bertakbir. Jika ia berada di halaman rumahnya ia bertakbir pula, maka isterinya pun menjawab takbirnya. Pada suatu malam ia bepergian kemudian setibanya di rumah ia

Read More
Kisah Orang ShalihKisah Tabi'in

Dari Muhammad bin Syu’aib dan Said bin Abdil Aziz berkata, “Pada masa pemerintahan Mu’awiyah terjadi kemarau panjang. Mu’awiyah keluar untuk shalat Istisqa’ bersama masyarakat. Ketika mereka tiba di tempat yang akan digunakan untuk shalat Istisqa’, Mu’awiyah berkata kepada Abu Muslim, ‘Bukankah engkau mengetahui apa yang dikehendaki masyarakat ini??’

Read More
Kisah Orang ShalihKisah Tabi'in

Urwah bin az-Zubair ditemani anaknya yang bernama Muhammad mendatangi Walid bin Abdul Malik. Ia adalah lelaki yang sangat tampan, suatu hari datang ke rumah al-Walid memakai pakaian bagus dengan dua jalinan rambut. Al-Walid berkomentar, “Beginilah seharusnya pemuda Quraisy berdandan.” Al-Walid merasa iri kepadanya. Sebentar kemudian Muhammad keluar dari rumah al-Walid

Read More
Kisah Orang ShalihKisah Tabi'in

Rabi’ bin Khutsaim berkata, “Aku pergi ke tempat Uwais Al-Qarni. Aku mendapati beliau sedang duduk setelah selesai menunaikan shalat subuh.”

Read More