Sejarah Islam – Invasi Pasukan Mongol ke Kerajaan Islam (Bagian 1)

penyerbuan pasukan mongol 3

You may also like...

3 Responses

  1. Salim Mahmud says:

    Manakala umat Islam telah makmur/jaya banyak terlena melupakan Tuhannya, maka Allah akan menggantidengan umat lain yag baru (Tsumma ansya`naa min ba`dihim quruunan aakhoriina), “Maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wamaa yasta`khiruuna), Tsumma arsalnaa Rusulanaa tatraa kulla maajaa a umatan rasuuluha kadzzabuu, fa atnaa ba`dhuhum ba`dhaa, waja`alnaahum ahaadiitsa fabu`dal liqoumidz dzoolimiina,”(Al Mukminuun) kebanyakan mereka berbuat musyrik dan mendustakan Tuhannya, karena dusta itulah maka dikirumlah denganidzin Allah tentara Barbar(perusak alias syetan) demikian pergantian ummat ayang mendustakan Tuhannya ( baca surat RUUM) silih bergantinya umat, kita tak perlu bangga dengan Islam kita tanpa ada perbuatan baik yang kita perbuat, mengapa zengkiskan menghancurkan umat Islam saat itu, karena mengakui islam sudah melupakan ajaran Allah hingga dunia saja dicintainya (berlomba dalam kekayaan) maka segera Allah Hancurkaan melalui zenggiskan, Allah berlepas diri darinya kendatipun berlabel Islam tetapi hanyalah dikulit saja hatinya sudah tidak lagi cinta Allah, akibatnya rasakanlah ketetapan Allah berlaku, tidak aneh bukan.! Allah sangat mengetahui perbuatan dusta mereka.

  2. fendi teguh cahyono says:

    saya tertari mempelajari sejarah islam tentang bangsa mongolia. dan thanks tentang artikelnya

  3. jasa makalah says:

    terimakasih gan atas artikelnya. bisa menambah wawasan bagi saya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>