Surat Nabi Kepada Al-Harits bin Abu Syamr Al-Ghassani, Pemimpin Damaskus

Surat Nabi Kepada Al-Harits bin Abu Syamr Al-Ghassani, Pemimpin Damaskus

Inilah surat yang ditulis Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam kepadanya:

“Bismillahir rahmanir-rahim

Dari Muhammad Rasul Allah, kepada Al-Harits bin Abu Syamr. Kesejahteraan bagi siapa pun yang mengikuti petunjuk, percaya dan membenarkannya. Aku menyeru tuan agar beriman kepada Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, niscaya akan kekal kerajaan tuan.”

Beliau menunjuk Syuja’ bin Wabb dari Bani Asad bin Khuzainah untuk mengantarkan surat itu. Setelah membacanya, dia berkata, “Siapa yang mau merebut kerajaan ini dari tanganku, aku pasti akan menghadapinya.” Dan dia tidak mau masuk Islam.

Sumber: Sirah Nabawiyah, Syaikh Shafiyyurrahma al-Mubarakfuri, Pustaka Al-Kautsar, Cetakan 2: 2009

Artikel www.KisahMuslim.com

Materti terkait surat-surat nabi:

1. Surat Nabi Kepada Al-Mundir bin Sawa.
2. Surat Nabi Kepada Haudzan bin Ali Al-Hanafi, Pemimpin Yamamah.

One comment

Leave a Reply